ROZWIŃ NAGŁÓWEK
Pracownia Psychologiczna PSYCHO-TEST Anna Grek
Badania psychologiczne kierowców! Broń! Medycyna pracy!
Psycholog

O mnie...

Jestem absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Z wyróżnieniem ukończyłam kierunek Psychologii w zakresie Społecznej Psychologii Klinicznej. Już na studiach interesowało mnie zjawisko przemocy w rodzinie, pomoc ludziom będącym w kryzysie, mającym trudną sytuację rodzinną, a szczególnie ochrona pokrzywdzonych dzieci i młodzieży. Zainteresowania tą problematyką sprawiły, że ukończyłam studia podyplomowe z Psychologii Kryzysu i Interwencji Kryzysowej, podejście podstawowe i zintegrowane. W maju 2011 roku w trybie nadzwyczajnym otrzymałam certyfikat Specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, wydany przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Certyfikat potwierdza kompetencje w obszarze związanym z pomaganiem rodzinom z problemem przemocy. Jest wydawany na podstawie ukończonych szkoleń, superwizji i potwierdzonej praktyki. Moje zainteresowania przeplatają się z życiem zawodowym. Swoją wiedzę wykorzystuję pracując w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar przemocy w rodzinie w Kolnie, w Punkcie Konsultacyjnym dla osób będących w kryzysie w Rucianem- Nidzie, w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Pracując w Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Piszu uzupełniłam swoje kwalifikacje kończąc kwalifikacyjny kurs pedagogiczne, dla nauczycieli czynnych zawodowo, co nadało mi uprawnienia pedagogiczne i możliwość pracy w oświacie. Ponieważ bardzo lubię pomagać dzieciom i młodzieży, walczyć o ich dobro, pracuję jako psycholog szkolny z Zespole Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej.

Rozwój osobisty jest tym, co cenię w życiu najbardziej, dlatego stale podnoszę swoje kompetencje i kwalifikacje. Zdobyłam uprawnienia do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu i medycyny pracy. Ukończyłam studia podyplomowe z Psychologii Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zostałam wpisana pod numerem 5/2010 do ewidencji psychologów uprawnionych do badań psychologicznych w zakrsie psychologii transportu, prowadzonej przez Urząd Marszałkowski województwa Warmińsko-Mazurskiego. A moja pracownia jest upoważniona do prowadzenia pracowni psychologicznej, o której mowa w art.124 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym. 

Jestem także psychotraumatologiem, czyli psychologiem wykwalifikowanym do pracy z osobami po traumie.  


Od 2007 roku prowadzę prywatną praktykę. W 2012 roku poszerzyłam działalność swojej firmy, zmieniłam jej nazwę i obecnie w nowym miejscu figuruje jako Pracownia Psychologiczna "Psycho - Test".

Czym dla mnie jest psychologia? jest moją pasją, pracą, życiem...